ಸ್ವಾತಿಮುತ್ತು


ಬಯಕೆಗಳ ಹೂ-ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ

ನಡೆಯುತಿದೆ ಈ ಜೀವನ

ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಆಸೆಗಳ ಹೊತ್ತು

ಎಣೆಯಿಲ್ಲದಷ್ಟು ದುಃಖವ ಪಟ್ಟು

ಸಾಗರದಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯನಿಟ್ಟು

ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇತರರಲ್ಲಿಟ್ಟು

ಜೀವನವ ಸಾಗಿಸಿದರೆ ..

ಆಗ ಬಾಳು ಒಂದು ಸ್ವಾತಿಮುತ್ತು !

Advertisements

6 Comments »

 1. 1
  Ramu Says:

  Superb….!

 2. 2
  Ramu Says:

  superb…..!

 3. 3
  kallare Says:

  NICE… 🙂

 4. chennaagide…

 5. 5
  rohini Says:

  putti tumba chennagi barediddiya

 6. 6
  svatimuttu Says:

  ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು..


RSS Feed for this entry

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: