ಸ್ವಾತಿಮುತ್ತು


ಬಯಕೆಗಳ ಹೂ-ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ

ನಡೆಯುತಿದೆ ಈ ಜೀವನ

ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಆಸೆಗಳ ಹೊತ್ತು

ಎಣೆಯಿಲ್ಲದಷ್ಟು ದುಃಖವ ಪಟ್ಟು

ಸಾಗರದಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯನಿಟ್ಟು

ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇತರರಲ್ಲಿಟ್ಟು

ಜೀವನವ ಸಾಗಿಸಿದರೆ ..

ಆಗ ಬಾಳು ಒಂದು ಸ್ವಾತಿಮುತ್ತು !

6 Comments »

  1. 6
    svatimuttu Says:

    ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು..


RSS Feed for this entry

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: