ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಹನಿಯಿತು ಹನಿಗಳು


*ಕನಸಿನ ಚಿತ್ತಾರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು

ಬರೀ ಅವನ ಬಿಂಬ ಮಾತ್ರ

 

*ಆ ದೇವರೂ ಅಷ್ಟೆ ನಿನ್ನ ತರಹ!!

ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿನ್ನೂ

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನಾಗಿಯೇ ಉಳಿಸಿದ ಮೂಖ!!

 

*ಅವನ ಪುಟ್ಟ ಮಡಿಲು

ನನಗೆ ತೂಗುವ ತೊಟ್ಟಿಲು.

 

* ಆ ಕದ್ದಿರುವ ಮುತ್ತುಗಳಿಗೂ

ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಚುಕ್ಕಿಗಳಿಗೂ

ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ?

 

*ನಿನ್ನೆದೆಗೊರಗಿದಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದು

ಇದೇ ಸರ್ವಸ್ವವೆಂದು!

 

*ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದೋಟದಲ್ಲಿ

ನಾ ಚಿಮ್ಮಿದ ಕಾರಂಜಿ.

 

*ನಾ ಆ ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆಸೆಪಟ್ಟೆ

ನೀ ತಂದುಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ.

 

*ನೀ ನನ್ನ ಸನಿಹವಿದ್ದ ಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲಾ

ಬಾಳು – ಬಣ್ಣ-ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳಿಂದ

ಅಲಂಕಾರಗೊಂಡ ಅಂಗಳ!!

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: